Ga naar de inhoud

Oecumenisch beraad

Het Oecumenisch Beraad Scheveningen (OBS) is een samenwerkingsverband tussen 3 Scheveningse (wijk)gemeenten/parochies:
. Bethelkerk (PKN): Rien de Jonge en Janneke Wolting
. Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk (PKN): Carla Verbaan, Plony Korving-Harteveld, Bart Verbaan
. H. Antonius Abt (RK): Fons de Rouw en Laura ten Bokkel Huinink

Bovenstaande vertegenwoordigers vormen de kern van het OBS.
Afhankelijk van de activiteiten worden meerdere mensen bij de uitvoering ingeschakeld.

Doel:
Conform de betekenis van het woordje Oecumene bevordert het OBS de eenheid en samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen.
Zij probeert activiteiten te organiseren, die de kerkgemeenschappen wat nader tot elkaar kunnen brengen,

Activiteiten:

  • Oecumenische viering
    Jaarlijks wordt een oecumenische viering georganiseerd. Als thema wordt aansluiting gezocht bij het wereldwijde thema van de week van gebed voor de eenheid. Deze dienst is de start van de week waar verschillende kerkgenootschappen hun deuren open zetten: Reality Church, Baptisten gemeente, Evangelisch Gemeente Morgenstond
  • Excursies
    Regelmatig worden bezoeken aan tentoonstellingen gebracht met een religieus karakter, bijvoorbeeld de Luther tentoonstelling (tgv 500 jaar Luther in 2017) of het klooster Broeders van St. Jan.
  • Filmmiddagen
    Eerst naar de film en daarna samen eten.

Geplande activiteiten:
Nadere info volgt via de website en nieuwsbrieven.

Activiteiten van het OBS zijn voor iedereen toegankelijk.