Ga naar de inhoud

Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Scheveningen
Adres: Jurriaan Kokstraat 175
2586 SG Scheveningen
Tel. 070 355 08 95
Geopend: maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.

Algemene zaken:
info@pgscheveningen.nl

Mw. M. van der Zwan-Mos,
administratie@pgscheveningen.nl of
tineke@pgscheveningen.nl

Dhr. E.W, Stout,
ewald@pgscheveningen.nl