Ga naar de inhoud

De Bethelkring

De Bethelkring komt 5 maal per jaar op dinsdagavond bij elkaar. Als deelnemers kiezen we zelf onderwerpen die ons aanspreken en die raakvlakken hebben met geloof, maatschappij en ons persoonlijk leven. Het is altijd weer mooi en zinvol om op een open en eerlijke wijze met elkaar in gesprek te gaan. De leeftijd van de deelnemers ligt rond de 55 jaar. Wil je je aansluiten, weet je welkom.

Gepland op: 26 september 2023 (start om 19.00 uur met een maaltijd)
Start om 20.00 uur: 7 november 2023, 12 januari 2024 en 12 maart 2024
Contactpersonen: Maarten C. Pronk en Maarten D. Pronk
E-mail: gesprekskring@gmail.com